ANNA

SZPAKOWSKA-

KUJAWSKA

Spoglądając wstecz na swoje dotychczasowe życie, ten sam rytm oddechu odkryła Anna teraz w naturalnym falowaniu równych okresów mijających dziesięcioleci. Czas otwarcia na zewnętrzna rzeczywistość – i czas zamknięcia się w kręgu spraw osobistych, we własnym psychicznym wnętrzu. A potem od nowa: otwarcie i zamkniecie, wciąż ten sam cykl dialogu ze światem.

Kontakt: xwajuk2@wp.pl   Copyright Anna Szpakowska-Kujawska 2016