ANNA

SZPAKOWSKA-

KUJAWSKA

Obraz pod tym właśnie tytułem, „Jest się!“, Anna namalowała w 1980 roku, podczas pobytu w Afryce. Jak inne prace z tamtego czasu, pełen był biologicznej witalności: zabawna pękata postać w intensywnie różowym kolorze podwaja się na nim w nadmiarze energii, wymachując ochoczo pulchnymi, rozmnożonymi rączkami i nóżkami. „Jest się!“ – na przekor, uparcie, radośnie i bez zbędnych refleksji nad własnym odbiciem, jak w przypadku rysowanego w tym samym roku „Narcyza“.

 

 

Druga praca tak samo zatytułowana powstała w 2001 roku podczas pleneru ceramicznego w Bolesławcu i jest ażurowa szamotowa kula z wyłaniającymi si z niej literami ułożonymi w napis „jest się“. Dziewiętnaście lat dystansu pomiędzy tymi dwoma dziełami zadecydowało o innej zupełnie nucie i barwie brzmiących w tym samym z pozoru tytule. Tamto „jest się!“, dźwięczne, mocne i zadowolone, ustąpiło teraz ściszonemu „jest się“ bez wykrzyknika – refleksyjnemu, pełnemu spokojnej akceptacji. Kształt kuli, szczególnie jej kształt organicznie nieregularny, jaki może istnieć w naturalnej formie kalabasza lub bryle ulepionej z gliny, to w twórczości autorki powtarzający si wielokrotnie symbol: wyraz indywidualności ludzkiej osoby, jej odrębności i utożsamienia si z własnym wewnętrznym światem. Archetyp koła i kuli w rożnych kulturach oznacza to samo: człowieka jako osobne i całościowe JA.

Kontakt: xwajuk2@wp.pl   Copyright Anna Szpakowska-Kujawska 2016