ANNA

SZPAKOWSKA-

KUJAWSKA

Przemiany, jakie dokonały si w życiu i twórczości Anny Szpakowskiej-Kujawskiej w latach osiemdziesiątych, najbardziej widoczne są przy porównaniu prac z początku i końca tego okresu. Rysunkowy cykl „Narcyzów“ i obrazy z serii „Znikań“ to dwa zupełnie różne światy. W opowieści o Narcyzie bohaterem jest – w miejsce mitologicznego pięknego młodzieńca – nieforemny brzydal, przypominający swoim pękatym kształtem kalabasz.

 

W tej dziwacznej postaci uosobiony jest jednoczenie „bolący pępek świata” i zabawny, zadowolony z siebie stworek z „Jest się“. To w tym cyklu odnajdzie swoje ostateczne spełnienie tak długo kształtująca się – od czasu „glinianego świata“ z Samarkandy – groteskowa forma niedoskonałej ludzkiej istoty, wartej zarazem politowania dla przeciętności jej ducha i godnej współczucia ze względu na ciężar losu, jaki jej przypada. Narcyz przygląda si swojemu odbiciu bynajmniej nie z zachwytem – pochylając si nad lustrem wody w kałuży, widzi taki obraz swojej osoby, który napełnia go kolejno zdumieniem, niedowierzaniem, przestrachem, rozpacza…

 

Kontakt: xwajuk2@wp.pl   Copyright Anna Szpakowska-Kujawska 2016