ANNA

SZPAKOWSKA-

KUJAWSKA

To dziesięciolecie pełne jest ważnych, a nawet

przełomowych wydarzeń. Rozpoczyna je Sympozjum Wrocław ’70 z udziałem Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, która zrealizowała pracę w przestrzeni miejskiej: unoszące si nad

Odra przy Mocie Pokoju balony w kształcie ludzkich sylwetek wirujących w powietrzu, jak na obrazach z serii „Czas zatrzymany“.

Rok później tę koncepcję Anna przeniesie na

szczytowa ścianę znajdującego się obok mostu

nad Odrą Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego – w postaci kompozycji malarskiej na płytkach ceramicznych.

 

Wydaje mi się ogromnie ważne, najważniejsze, by w epoce tak niekorzystnej dla jednostki, dla atomu, jakim jest człowiek, dać świadectwo o nim, jego marzeniach, jego trwogach związanych z jego czasami. Multiplikacją jednej osoby w obrazach chcę zmniejszyć jego chroniczną samotność, by pokazać, że w niczym, co ludzkie, nie jest sam.

 

Kontakt: xwajuk2@wp.pl   Copyright Anna Szpakowska-Kujawska 2016