ANNA

SZPAKOWSKA-

KUJAWSKA

Lata sześćdziesiąte są okresem dojrzałego i zdecydowanego wchodzenia w ˝życie ze swoja coraz bardziej wyrazista osobowością, z coraz mocniej precyzującym się światem zainteresowań i z własna oryginalna wyobraźnią. Otwiera go przejście do „Szkoły Wrocławskiej“ (od 1967 roku nazywanej „Grupa Wrocławska”) – elitarnego ugrupowania skupiającego wrocławskich malarzy (należeli do niego m.in. Eugeniusz Geppert, Hanna Krzetuska, Alfons Mazurkiewicz, Zdzisław Jurkiewicz, Jerzy Rosołowicz, Jan Chwałczyk, Wanda Gołkowska, Maria Michałowska, Janina Żemojtel). Zamyka – indywidualna wystawa retrospektywna w Muzeum Śląskim we Wrocławiu (obecnie Muzeum Narodowe), która odbyła się w grudniu 1969 roku oraz udział w Sympozjum Wrocław ‘70 – historycznym dla polskiej sztuki przedsięwzięciu, w trakcie którego formułowały się i manifestowały nowe idee sztuki pojęciowej (konceptualnej).

Kontakt: xwajuk2@wp.pl   Copyright Anna Szpakowska-Kujawska 2016